Bồn cầu treo tường American Standard

Bồn cầu treo tường American Standard

Bộ cầu American Standard đặt sàn 3229-WT

8.540.000 

Bồn cầu treo tường American Standard

Bộ cầu American Standard treo tường 3119-WT

7.710.000 

Bồn cầu treo tường American Standard

Bồn cầu American Standard treo tường Signature WP-2140

6.600.000 
0964 140 808