Bồn tắm massage American Standard 70202100-WT

Bồn tắm massage American Standard 70202100-WT Kích thích các hiệu ứng rung động như một máy massage, giúp thoải mái tối đa nếu bạn đang bị đau lưng, tiện nghi này chỉ có ở bồn tắm tạo sóng.

Mã sản phẩm 70202100-WT
Giá 125.000.000 
Bồn tắm massage American Standard 70202100-WT
Bồn tắm massage American Standard 70202100-WT

Bồn tắm massage American Standard 70202100-WT Kích thích các hiệu ứng rung động như một máy massage, giúp thoải mái tối đa nếu bạn đang bị đau lưng, tiện nghi này chỉ có ở bồn tắm tạo sóng.

Mã sản phẩm 70202100-WT
Giá 125.000.000 
0964 140 808